A Schweppes grandiózus története és öröksége több mint 235 évre nyúlik vissza. Manapság a védjegyjogosultság és a kereskedelmi forgalmazás joga a világ különböző vállalataihoz tartozik. A Schweppes International Limited, mely a Suntory Beverage & Food Ltd. tulajdona, a Schweppes® védjegy és a hozzá kapcsolódó vállalkozások tulajdonosa az alábbi országokban: Andorra, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, San Marino, Szlovákia, Spanyolország, Svédország és Svájc.

Schweppes

Adatvédelmi információk

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) egy regionális egység, amely az európai vállalati egységeink működését irányítja

A jelen szabályzatban a „Vállalat” kifejezés az SBFE vállalati egységre utal, és a következőket foglalja magában:

 • Lucozade Ribena Suntory
 • Lucozade Ribena Suntory Ireland
 • Orangina Schweppes France
 • Orangina Schweppes Belgium
 • Schweppes Suntory Espana
 • Schweppes Suntory Portugal
 • Schweppes International Limited
 • Orangina Schweppes Poland
 • Citresa

Ez az adatvédelmi szabályzat bemutatja, hogy a vállalat hogyan használja fel a webhelyhez, illetve a termékekhez és szolgáltatásokhoz kötődően gyűjtött vagy létrehozott személyes adatokat.

Az alábbi listában az adatvédelmi szabályzat tartalma látható, és az egyes címekre kattintva közvetlenül az adott részre ugorhat.

 1. HÁTTÉR
 2. AZ ÁLTALUNK NYÚJTOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
 3. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI
 4. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ADATAIT
 5. AZ ADATAINAK KIADÁSA HARMADIK FELEK RÉSZÉRE
 6. A SZEMÉLYES ADATOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TOVÁBBÍTÁSA
 7. HOGYAN VÉDJÜK AZ ADATAIT
 8. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK A SZEMÉLYES ADATAIT
 9. AZ ÖN JOGAI
 10. KÉRDÉSEK ÉS AGGÁLYOK

1. HÁTTÉR

1.1 A Vállalat, székhelye SBFE EEIG, 40-52 boulevard du Parc 92200 Neuilly sur Seine, Franciaország, bizonyos személyes adatokat gyűjt és használ. A Vállalatnak gondoskodnia kell arról, hogy ezeket a személyes adatokat az adatvédelmi törvényekkel összhangban használja fel.

1.2 Tiszteletben tartjuk az adatok védelmét, és kötelezettséget vállalunk a személyes adatainak biztonságáért. A jelen adatvédelmi szabályzat szabályozza, hogy a Vállalat hogyan kezeli a személyes adatokat a kereskedelmi tevékenysége során.

1.3 Az adatvédelmi szabályzatban a következő fogalmakat használjuk:

„Személyes adat” élő természetes személyhez kapcsolódó bármilyen adat, amely alapján vagy a szóban forgó adat és más információ alapján az adott személy azonosítható, és a szóban forgó adat a Vállalat (vagy a képviselői vagy a szolgáltatói) tulajdonában van vagy valószínűsíthetően a tulajdonába kerül. A tényszerű információkon kívül idetartoznak a természetes személyekről alkotott vélemények és a Vállalat vagy bármely más személy valamely természetes személlyel kapcsolatos szándékainak jelzése.

2. AZ ÁLTALUNK NYÚJTOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

2.1 A jelen adatvédelmi szabályzat a következő, Önről az alábbi termékek és szolgáltatások nyújtása során gyűjtött adatkategóriákra vonatkozik:

 • (A) A webhelyeinken keresztül kapott adatok.
 • (B) A tevékenységeinken keresztül kapott adatok.
 • (C) A termékeink gyártásán és értékesítésén keresztül kapott adatok.

3. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI

3.1 A Vállalat számos tevékenysége igényli az Ön személyes adatainak megszerzését azoknak a szolgáltatásoknak és kötelezettségeknek a teljesítése érdekében, amelyek teljesítését vállaltuk. Az egyes tevékenységekkel összefüggésben a következő személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük Önről:

Ön által megadott információk. Ide tartoznak az Önre vonatkozó, Ön által nekünk megadott adatok. Az általunk kért személyes adatok többek között a következők lehetnek (a lista nem teljes):

 • alapvető személyes adatok (például vezetéknév, keresztnév, vállalati beosztás, vállalat neve, vállalati e-mail cím, vállalati telefonszám, vállalat címe, város, irányítószám, ország);
 • az Ön által az internetes fórumjainkon megosztott, személyes adatnak tekinthető információk. (Vegye figyelembe, hogy a Vállalat nem egyezteti az internetes fórumjain szereplő adatokat a Felhasználói központban létrehozott fiókjában vagy profiljában szereplő személyes adatokkal.)

Általunk Önről gyűjtött vagy létrehozott információk. Idetartozik többek között (a lista nem teljes):

 • a korábbi elérhetőségeit tartalmazó fájl, amelyet kérdések esetén használunk fel, hogy Ön biztosan elégedett legyen az Önnek nyújtott szolgáltatásainkkal;
 • védett dokumentumok használatához kapcsolódó tevékenységi adatok, például egy dokumentum jogosultságainak módosítása és információ az adott tevékenységet végrehajtó személyről.

Más forrásokból beszerzett információk.

Cookie-k.

 • Amikor meglátogatja a webhelyeinket, cookie-kat használunk technikai jellegű információk gyűjtésére az Ön által használt szolgáltatásokról és azok használatának módjáról.
 • Ha többet szeretne megtudni a használt cookie-król, kérjük tekintse meg a webhely cookie-kra vonatkozó irányelvét.

Névtelen adatok

 • Az előzőekben szereplő személyesadat-kategóriák mellett további névtelen információkat és adatokat is kezelünk, amelyek kezelése nem egy meghatározott személyhez kötődően történik.

Gyermekek


A gyermekek adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. A webhelyet minden alkalmazandó törvényt betartva üzemeltetjük azokban az országokban, ahol tevékenységet végzünk. A 16 év alatti gyermekeknek szülő/gyám hozzájárulása szükséges, mielőtt személyes adataikat megadhatnák a webhelyen, vagy használhatnák a termékeinket és szolgáltatásainkat. Az alkalmazandó törvények rendelkezéseinek megfelelően nem kérjük az említett életkort még be nem töltött gyermekektől több személyes adat megadását, mint amely észszerűen szükséges az adott tevékenységben való részvételhez a webhelyen, illetve a termékeink és szolgáltatásaink használatához. Ha még nem töltötte be az életkorra vonatkozó helyi jogszabályok által meghatározott életkort, akkor nem fog tudni regisztrálni ezen a webhelyen.

A Vállalat nem felelős azokért az esetekért, amikor kiskorú személyek elküldik minden személyes adatukat ezen a webhelyen keresztül.

4. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ADATAIT

4.1 A személyes adatait a következőképpen és a következő célokból tárolhatjuk és kezelhetjük:

 • a webhelyünkön megadott információk folyamatos ellenőrzéséhez és fejlesztéséhez, hogy az biztosan felhasználóbarát legyen, illetve a webhely esetleges megzavarása és a kibertámadások megelőzése érdekében;
 • a vállalatunkhoz beadott jelentkezésének elbírálásához, adott esetben;
 • a vállalat ügyfeleinek nyilvántartásba vételéhez;
 • a Felhasználói központ felhasználók általi használatának beállításához;
 • az eszközöket és rendszereket érő aktuális támadások statisztikai nyomon követéséhez és elemzéséhez, és az eszközök és rendszerek biztonságát szolgáló megoldások folyamatos átalakításához az aktuális támadásokkal szemben;
 • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzések megértéséhez, és még több információ biztosításához a termékeink és szolgáltatásaink gyors és egyszerű használatáról;
 • hogy kommunikálni tudjunk Önnel, szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, vagy tájékoztatni tudjuk Önt az üzletünkről, a vállalatunkról és a termékeinkről;
 • részletes fenyegetettségelemzéshez;
 • az Ön igényeinek és érdeklődési körének megértéséhez;
 • a vállalatunk irányításához és adminisztrációjához;
 • hogy meg tudjunk felelni az alkalmazandó törvényeknek, szabályoknak és rendeleteknek, valamint a belső irányelveknek és eljárásoknak, vagy hogy fel tudjuk mérni az ezeknek való megfelelésünket; vagy
 • a személyes adatok tárolására használt adatbázisok adminisztrációjához és karbantartásához.

4.2 Amikor azonban személyes adatokat használunk, gondoskodunk arról, hogy azok használata megfeleljen az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek, és a törvények és rendeletek lehetővé teszik, vagy éppen megkövetelik tőlünk a személyes adatok használatát különböző okokból. Többek között:

 • azért, hogy teljesíteni tudjuk az ügyféllel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinket;
 • mert megszereztük az Ön hozzájárulását;
 • arra törvény vagy szabályzó hatóság kötelez minket;
 • arra a törvényes jogaink igénylése, gyakorlása vagy védelme érdekében, vagy jogi eljárások miatt van szükség;
 • az Ön személyes adatainak előzőekben bemutatott használatára törvényes üzleti érdekeink miatt van szükség, például:
  – lehetővé teszi számunkra a vállalat hatékony irányítását és adminisztrációját;
  – segít megfelelni a belső irányelveknek és eljárásoknak;
  – segít felügyelni a szerzői jogvédett anyagaink használatát;
  – gyors és könnyű hozzáférést biztosít a Vállalattal, az üzletünkkel és a termékeinkkel kapcsolatos információkhoz;
  – optimális, korszerű biztonsági megoldásokat nyújthatunk a mobileszközök és informatikai rendszerek védelméhez; és
  további információkat szerezhetünk be a hálózati biztonságot érintő aktuális fenyegetésekről, hogy fejleszteni tudjuk a biztonsági megoldásainkat, és ezeket a piac rendelkezésére tudjuk bocsátani.

4.3 Megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy a személyes adatokhoz csak a Vállalat azon alkalmazottai férhessenek hozzá, akiknek arra a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt okokból szükségük van rá.

5. AZ ADATAINAK KIADÁSA HARMADIK FELEK RÉSZÉRE

5.1 A személyes adatait megoszthatjuk a Suntory vállalatcsoportba tartozó vállalatokkal az előzőekben bemutatott célokból:

5.2 Megoszthatjuk továbbá a személyes adatait a Suntory vállalatcsoporton kívül is a következő okokból:

 • az üzleti partnereinkkel. Ide például olyan partnereink tartozhatnak, akiktől Ön, az Ön vállalata vagy szervezete megvásárolta a termékeinket. Csak olyan üzleti partnernek adjuk át az adatokat, akit szerződés kötelez a megfelelő adatvédelmi kötelezettségek és a vonatkozó adatvédelmi és titoktartási jogszabályok betartására;
 • harmadik fél ügynökökkel és alvállalkozókkal azért, hogy nekünk szolgáltatásokat nyújtsanak (például a Vállalat könyvelőivel, szaktanácsadóival, informatikai és kommunikációs szolgáltatóival, adósságbehajtókkal). Ezeket a harmadik feleket az adatvédelemmel kapcsolatos megfelelő kötelezettségvállalások terhelik, és az Ön személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően használják fel;
 • a törvények és rendeletek által megkövetelt mértékben, ha például törvény kötelez minket az Ön személyes adatainak kiadására (korlátozás nélkül ideértve az adóbevallási kötelezettségeknek és a hatósági adatszolgáltatásoknak való megfelelést), vagy törvényes jogaink igénylése, gyakorlása vagy védelme érdekében;
 • ha eladjuk a vállalatot vagy az eszközeinket, ebben az esetben ugyanis előfordulhat, hogy át kell adnunk az Ön személyes adatait a lehetséges vevőnek átvilágítási okokból; és
 • ha harmadik fél felvásárol minket, ebben az esetben ugyanis az általunk Önről őrzött személyes adatokat át kell adnunk a harmadik fél vevőnek.

6. A SZEMÉLYES ADATOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TOVÁBBÍTÁSA

6.1 A Vállalatunk globális vállalat. Az ügyfeleink és a tevékenységeink a világ minden pontján megtalálhatók. Ennek eredményeképpen globális szinten gyűjtünk és továbbítunk személyes adatokat. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatait az Ön országán kívülre is továbbíthatjuk.

6.2 Ha az EGT-n kívüli országba továbbítjuk a személyes adatait, akkor gondoskodunk arról, hogy annak védelme és továbbítása a törvényi követelményekkel összhangban történjen. Az Európán kívülre továbbított adatokkal kapcsolatban ez például a következő módokon történhet meg:

 • az ország, amelybe az adatokat küldjük, az Európai Bizottság által jóváhagyott ország lehet, amely elegendő szintű védelmet nyújt a személyes adatok számára;
 • előfordulhat, hogy a fogadó ország aláírt egy, az Európai Bizottság által jóváhagyott, „szerződésbeli záradékmintákon” alapuló szerződést, amely kötelezi az Ön személyes adatainak védelmére;
 • ha a fogadó fél székhelye az Egyesült Államokban van, lehet, hogy a fél az EU–USA adatvédelmi pajzs program tanúsítással rendelkező tagja; vagy
 • más esetekben a törvény lehetővé teheti a számunkra, hogy más módon továbbítsuk a személyes adatait Európán kívülre.

6.3 Ha további részleteket szeretne megtudni arról, milyen védelemben részesülnek az Európán kívülre küldött személyes adatai (vagy kérni szeretné azoknak a sztenderd adatvédelmi záradékoknak egy másolatát, amelyeket az Ön személyes adatait fogadó felekkel kötöttünk meg), lépjen kapcsolatba velünk a 10. pontban leírt módon.

7. HOGYAN VÉDJÜK AZ ADATAIT

7.1 Ellenőrző intézkedéseket vezettünk be, hogy megőrizzük az adataink és az információs rendszereink biztonságát. Az ügyfelek aktáit az adott információ érzékenységének megfelelő intézkedésekkel védjük. Számítógépes rendszereinken megfelelő ellenőrző intézkedéseket vezettünk be (például korlátozott hozzáférés). Azokhoz a fizikai helyekhez, ahol a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása folyik, kizárólag engedéllyel rendelkező alkalmazottak férnek hozzá.

7.2 A foglalkoztatás egyik feltétele, hogy az alkalmazottaink betartsanak minden alkalmazandó törvényt és rendeletet, ideértve az adatvédelmi törvényeket is. Az érzékeny személyes adatokhoz kizárólag azok az alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek arra a feladataik végrehajtásához szükségük van. Tilos az alkalmazottainknak az SBFE egység tulajdonában lévő bizalmas adatok engedély nélküli felhasználása vagy közzététele, és ez fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után.

7.3 Amikor kapcsolatba lép az egyik alkalmazottunkkal az aktájával kapcsolatban, személyes adatokat kérhetünk Öntől. Ez egy biztonsági intézkedés, amelynek a célja biztosítani, hogy kizárólag Ön vagy az Ön által meghatalmazott személy férhessen hozzá az aktájához.

8. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK A SZEMÉLYES ADATAIT

8.1 Változó, hogy mennyi ideig őrizzük a személyes adatait, és azt a következő feltételek határozzák meg:

 • a felhasználás célja, például a velünk kötött szerződésének időtartama – mindaddig meg kell őriznünk az adatokat, ameddig ebből a célból szükséges; és
 • törvényi kötelezettségek – törvények vagy rendeletek minimális időtartamot írhatnak elő, ameddig meg kell őriznünk a személyes adatokat.

9. AZ ÖN JOGAI

9.1 A fenti esetekben, amikor gyűjtjük, használjuk vagy tároljuk a személyes adatait, Önnek a következő jogai vannak, amelyeket a legtöbb esetben ingyenesen gyakorolhat.
Ezek a jogok a következők:

 • az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információk megszerzésére és az Önről őrzött személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó jog;
 • jog a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan adott hozzájárulás bármikori visszavonására. Vegye figyelembe azonban, hogy továbbra is jogosultak lehetünk a személyes adatainak kezelésére, ha annak más törvényes oka van. Ha például meg kell őriznünk a személyes adatait, hogy megfeleljünk egy törvényi kötelezettségnek;
 • bizonyos körülmények között joga van kérni egyes személyes adatokat strukturált, szokványosan használt, géppel olvasható formában és/vagy kérni ezeknek az adatoknak a továbbítását egy harmadik fél részére, ha az technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket közvetlenül adott meg a Vállalatnak;
 • a személyes adatai helyesbítésének kérésére vonatkozó jog, amennyiben azok pontatlanok vagy nem teljesek;
 • a személyes adatai törlésének kérésére vonatkozó jog bizonyos körülmények között. Kérjük, vegye figyelembe, hogy lehetnek olyan körülmények, amelyben Ön a személyes adatainak törlésére kér minket, de azok megőrzése törvény szerint jogunkban áll;
 • a személyes adatai kezelése elleni kifogással élésre vagy a korlátozásának kérésére vonatkozó jog bizonyos körülmények között. Ebben az esetben is lehetnek olyan körülmények, amikor kifogással él a személyes adatainak kezelésével szemben, vagy annak korlátozását kéri tőlünk, de törvény szerint jogunkban áll megtagadni ezt a kérést; és
 • az illetékes adatvédelmi hatósághoz panasz benyújtására vonatkozó jog, ha úgy gondolja, hogy bármelyik jogát megsértettük.
 • az Ön személyes adatainak a halálát követő kezelésével kapcsolatos utasítások megadására vonatkozó jog.

9.2 A jogainak gyakorlásához lépjen kapcsolatba velünk a 10. pontban szereplő elérhetőségeken.

10. KÉRDÉSEK ÉS AGGÁLYOK

10.1 Ha kérdései vagy aggályai vannak a személyes adatainak általunk történő kezelésével vagy a jelen szabályzattal kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az alábbi elérhetőségeken:
E-mail-cím: GDPR.Info@suntory.com

Általában azonnal és hatékonyan kezeljük az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket és aggályokat. Ha nem elégedett az adatvédelmi tisztviselőnktől kapott válasszal, akkor először a helyi felügyeleti hatósággal vegye fel a kapcsolatot. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH):

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Budapest

1125

Tel: +36 (1) 391-4100

Mivel Európában több különböző helyen rendelkezünk irodával, egy vezető felügyelő hatóság bejegyzését (SLA) is kértük. Az aggályának természetétől függően előfordulhat, hogy az ügyet az SLA elé terjesztjük:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy
75007
Párizs