A Schweppes grandiózus története és öröksége több mint 235 évre nyúlik vissza. Manapság a védjegyjogosultság és a kereskedelmi forgalmazás joga a világ különböző vállalataihoz tartozik. A Schweppes International Limited, mely a Suntory Beverage & Food Ltd. tulajdona, a Schweppes® védjegy és a hozzá kapcsolódó vállalkozások tulajdonosa az alábbi országokban: Andorra, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, San Marino, Szlovákia, Spanyolország, Svédország és Svájc.

Schweppes

Általános Szerződési Feltételek

Felhasználási feltételek

Használat szabályai és feltételei

Ez az oldal a www.schweppes.eu weboldal felhasználásának szabályait tartalmazza a vendég-látogatók, illetve regisztrált felhasználók számára. Kérjük, hogy a honlap használatát megelőzően olvassa végig a jelen szabályzatot. A honlap használatával Ön elfogadja és ezáltal köteles betartani a felhasználás szabályait és feltételeit. Amennyiben nem kívánja a felhasználás jelen feltételeit elfogadni, úgy kérjük, mellőzze a honlapunk használatát.

 

Információ rólunk

A www.schweppes.eu oldalt a Schweppes International Limited (“SIL”) üzemelteteti. A SIL Anglia és Wales joga szerint, a 191968 nyilvántartási számon regisztrált társaság, amelynek székhelye Anglia, W1S 4HQ London, Albemarle Street 7 azzal, hogy az üzletvitel elsődleges központja Hollandiában, a 1114BC Amsterdam – Duivendrecht, MediArena 5-6. Címen található.

 

Oldalunk elérése

A www.schweppes.eu oldalhoz hozzáférés átmeneti időre megengedett, és a SIL fenntartja magának a jogot arra, hogy (az alábbiak szerint) előzetes értesítés nélkül visszavonja vagy módosítsa a honlap szolgáltatásait. A SIL nem felel azért, ha a honlap bármely időtartam vagy időszak alatt bármely okból nem elérhető.

Időről időre jogosultak vagyunk az oldal bizonyos részeinek elérését-, illetve regisztrált felhasználóink számára az oldalunkra történő belépést korlátozni.

 

Amennyiben Ön felhasználói azonosító kódot vagy egyéb biztonsági eljárással védett információt választ, vagy kap, úgy köteles ezt az információt bizalmasan kezelni, és nem jogosult azt bármely harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni. SIL jogosult bármilyen választott, vagy általunk kiadott felhasználói azonosító kód vagy jelszó használatát bármikor letiltani, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy Ön nem felelt meg a jelen használati és felhasználási feltételeket tartalmazó szabályzatunk előírásainak.

 

Az oldalunk használata során a jelen szabályoknak való megfelelés egyedül az Ön felelősségi körébe tartozik. Ön továbbá köteles biztosítani azt is, hogy a honlapunkat az Ön internet kapcsolatán keresztül használó összes személy tudomással bírjon és betartsa ezeket a szabályokat.

 

Szellemi tulajdon

Honlapunk használatával Ön elismeri, hogy a honlapon közzétett és szerzői jogi védelem tárgyát képező összes tartalom a SIL szellemi tulajdonát képezi és/vagy e védett tartalom használatára a SIL, mint licenc jogosult rendelkezik jogosultsággal. E művek világszerte szerzői jogi védelem, védjegyoltalom, (regisztrált) formatervezési mintaoltalom szabályainak és egyezményeinek tárgyát képezik. Minden kapcsolódó jog fenntartva.

 

Ön személyes felhasználás céljából jogosult egy példányt nyomtatni, illetve a honlapunk egyes oldalairól tartalom-kivonatokat letölteni, továbbá jogosult a honlapunkon közzétett anyagokra a szervezetén belül mások figyelmét felhívni.

 

Ön nem jogosult sem a papír-alapú, sem a digitális formában rendelkezésére álló nyomtatott, vagy letöltött tartalmon bármilyen változtatást eszközölni, és nem jogosult külön felhasználni e tartalmakat kísérő bármely illusztrációt, képet, mozgókép-, illetve audio hangsort vagy egyéb kapcsolódó grafikát sem.

 

Ön a SIL erre irányuló előzetes írásbeli engedélye vagy hozzájárulása nélkül nem jogosult a honlapon szereplő bármilyen anyag egésze vagy egy része kereskedelmi célú felhasználására.

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével Ön kinyomtatja, lemásolja vagy letölti a honlapon szereplő tartalmat, úgy a honlap használatára vonatkozó jogosultsága azonnal megszűnik és Ön kérésünkre köteles megsemmisíteni vagy visszaszolgáltatni bármely anyagunkról készített bármilyen formájú másolatot.

 

A közzétett információk megbízhatósága

Az oldalunkon közzétett tartalom és egyéb anyagok eredendően nem olyan tartalmúak, amelyek kapcsán felmerülhet a megbízható tartalom követelménye. A SIL ezért az oldal látogatói által vagy más, az oldal tartalma által érintettekkel kapcsolatban elhelyezett tartalom megbízhatóságából eredő minden felelősségét és kötelezettségét kizárja.

 

Az oldalunk tartalma rendszeresen változik

Az oldal tartalmának frissítése rendszeres, a tartalom változtatására bármikor sor kerülhet. Szükség esetén felfüggeszthetjük vagy beszüntethetjük oldalunk elérését. Az oldalunkon szereplő bármely tartalom bármikor lehet elavult, és a SIL ekkor sem köteles az adott tartalom frissítésére.

 

Felelősségünk

Az oldalon elhelyezett anyagok pontossága tekintetében garanciát, szabályszerűséget vagy jótállást nem vállalunk. A jogszabályok által megengedett körben mi, illetve cégcsoportunk tagjai, továbbá a velünk kapcsolatban álló harmadik személyek ezúton kifejezetten kizárjuk:

Minden szabálynak, jótállásnak és egyéb előírásnak megfelelést, amelyek alkalmazandó jogszabály vagy egyéb szabályok által kerülnek bevezetésre.

Bármilyen felelősséget bármilyen közvetlen vagy közvetett, illetve bármely felhasználó által okozott veszteségekért vagy károkért, amely az oldalunk használatával kapcsolatban, illetve használhatatlanságával vagy használata során, azzal összefüggésben-, továbbá bármilyen kapcsolódó weboldal és bármilyen itt közzétett anyag kapcsán merültek föl, különösen, de nem korlátozva az alábbiakért való felelősségre:

 

Elmaradt jövedelem vagy bevétel

Üzleti veszteség

Profit vagy szerződéses veszteség

Várt megtakarítás elvesztése

Adatvesztés

Goodwill elvesztése

Elveszett vezetői vagy munkaidő

 

Bármilyen természetű egyéb veszteség vagy kár, okozta azt bármilyen károkozás (beleértve a gondatlanságot is), szerződésszegés vagy egyéb magatartás, még ha előrelátható is.

Mindez nem terjed ki azokra a felelősségi esetekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok alapján nem zárhatók ki vagy nem korlátozhatók.

Oldalunk használatával hozzájárul, hogy a SIL adatait feldolgozza, és szavatolja, hogy a megadott adatok helyesek.

 

Tartalom feltöltése az oldalunkra

Bármely az oldalunkra feltöltésre kerülő adat nem bizalmas és nem védett természetűnek tekintett, és a SIL-nek jogában áll azokat használni, másolni és továbbítani harmadik személyek felé bármilyen célból. A SIL továbbá jogosult az Ön személyazonosságát bármely olyan harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni, amely azt állítja, hogy az Ön által közzétett adat szellemi tulajdonát vagy magánélethez való jogát sérti.

A SIL harmadik személyek felé nem felel és nem tehető felelőssé az Ön vagy más, oldalunkat használó által közzétett adat pontosságáért.

Jogunkban áll eltávolítani bármilyen oldalunkon közzétett adatot vagy közzétételt, amely álláspontunk szerint nem felel meg szabályzatunknak és rendelkezéseinknek.

 

Vírusok, hekkelés és egyéb támadások

Tilos szándékosan szabálytalanul olyan vírusok, trójaiak, férgek, logikai útvesztők és egyéb olyan anyagok feltöltésére használni az oldalunkat, amely rosszindulatúak vagy technikailag károsak lehetnek. Tilos az oldalunk, az oldalunkat szolgáltató szerverünk vagy bármilyen oldalunkkal kapcsolatos szerver, számítógép vagy adatbázis jogosulatlan felhasználását megkísérelni. Tilos oldalunkat megtámadni a szolgáltatás megtámadása vagy terjedő szolgáltatás-megtámadásának támogatása útján.

 

E rendelkezés megsértése bűncselekmény elkövetésének minősülhet az alkalmazandó jogszabályok szerint. SIL jelenteni fog minden ilyen jellegű szabályszegést az illetékes jogalkalmazó szerveknek és eljárásuk során az Ön személyazonosságának kiadásával együtt fogunk működünk a hatóságokkal. Ilyen szabályszegés esetén az oldalunk használatának joga azonnal megszűnik. SIL nem vállalja a felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amelyet terjedő szolgáltatás-megtámadás támogatása, vírusok vagy egyéb technikailag káros tartalom okoz, amely oldalunk használatával-, vagy az arra, illetve kapcsolódó oldalra feltöltött tartalom letöltésével megfertőzheti az Ön számítógépét, számítógépes programjait, adatait vagy más védendő tartalmat.

 

Linkek az oldalunkhoz

Linkelhet oldalunkhoz fair és jogszerű olyan módon, amellyel nem károsítja hírnevünket, vagy abból nem húz hasznot, ugyanakkor tilos bármilyen link felállítása olyan módon, amely a mi részünkről bármilyen nem létező együttműködést, hozzájárulást vagy jóváhagyást feltételez.

Tilos olyan weboldalról linket felállítani, amely nem képezi az Ön tulajdonát.

 

Oldalunk nem keretezhető másik oldalon, és nem megengedett az sem, hogy az oldalunk azon részlete, amely nem a honlap maga, linkelésre kerüljön. SIL fenntartja magának a jogot arra, hogy a linkelés megengedettségét figyelmeztetés nélkül visszavonja. Az oldal, amelyről a linkelés történik, minden tekintetben meg kell, hogy feleljen a felhasználási feltételeinknek.

 

Amennyiben Ön az oldalunkon szereplő tartalmat a fentiektől eltérő módon kívánja felhasználni, kérjük, küldje el erre vonatkozó kérelmét a SIL weboldalon megjelölt kapcsolattartója részére.

 

Linkek az oldalunkról

Amennyiben oldalunk másik oldalak linkjét illetve harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokat tartalmazza, ezek kizárólag informatívnak tekintendők. Nincs ráhatásunk ezen oldalak vagy források tartalmára, így felelősséget ezekért, illetve az ezek használatával összefüggésben keletkezett veszteségekért vagy károkért nem vállalunk.

 

Joghatóság és alkalmazandó jog

Bármilyen, az oldalunk meglátogatásából eredő, vagy azzal kapcsolatos igényekkel kapcsolatos jogvita eldöntésére a holland bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, de fenntartjuk a jogot arra, hogy Önnel szemben a lakhelye szerinti állam joga vagy más ország hatósága előtt indítsunk eljárást a jelen felhasználási feltételek megsértése miatt. A felhasználási feltételek szabályaira a holland jog az irányadó.

 

Változtatások

A SIL időről időre jogosult a jelen felhasználási feltételek módosítására a jelen oldal tartalmának változtatásával. Elvárjuk, hogy Ön időről időre ellenőrizze a lehetséges változtatásokat, miután azok Önre nézve kötelező érvényűek. A felhasználási feltételek bizonyos rendelkezéseit felülírhatják az oldalunkon, más helyen közzétett rendelkezések vagy értesítések.

 

Az Ön észrevételei

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy kérdése merülne föl az oldalunkon található tartalommal kapcsolatosan, úgy kérjük lépjen velünk kapcsolatba a schweppes.euro@os-group.com címen.

 

Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat.